Interaction with Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM היא מערכת CRM (Customer relationship management – ניהול קשרי לקוחות) מבית מיקרוסופט ומכיוון שמדובר במיקרוספט הרבה מהמסמכים והדוגמאות על ה-API כתובים ב-C#.

אז איך בכל זאת אפשר להתחבר מוורדפרס?

הדרך הפשוטה ביותר היא באמצעות התוסף Dynamics 365 Integration מבית AlexaCRM שמנהל את כל תהליך האימות ותהליך התקשורת עצמו ולנו נשאר רק רשום מה אנחנו רוצים לעשות עם המערכת.

הצגת טופס אשר נבנה ב-CRM :

הצגת הטופס נעשית באמצעות שורטקוד כמו זה הנכתב למעלה, כאשר כל אחד מהשדות הינו בקשה למשהו אחר:
Entity – שדה חובה – סוג הטופס.
Name – שדה חובה – שם הטופס במערכת ה-CRM.
Mode – הפעולה שאנחנו רוצים לעשות עם הטופס (readonly – קריאה, create – יצירת ליד, edit, עריכה וכו').
parameter_name – שם הטופס הספציפי אותו אנחנו רוצים להציג, כמו שאפשר לראות בהצגת טופס ליצירת ליד אין בו שימוש.
Captcha – האם להציג קאפצ'קה בטופס.
Message – ההודעה המוצגת לאחר שהטופס נשלח בהצלחה.
hide_form – האם להסתיר את הטופס לאחר שנשלח בהצלחה.
redirect_url – הפניה לקישור לאחר שהטופס נשלח בהצלחה.
enable_layout – האם להשתמש בתבנית בה הטופס מוצג ב-CRM או שכל שדה יתפוס שורה שלמה.
validation_error – הודעת השגיאה המוצגת אם לא כל השדות החובה מולאו.
למרות שהצגת הטופס כך מהירה ויעילה אנחנו מעדיפים להשתמש בדרך הבאה הנותנת לנו שליטה מלאה יותר בטופס.

בניית טופס במערכת WP וקישורו ל-CRM :

במקרה זה אנחנו בונים בHTML את הטופס המוצג באתר (לפי השדות ב-CRM).
השורה form עובדת באופן כמעט זהה לשדות המוזכרים למעלה ומכילה כמעט את אותן אפשרויות ואם נמלא את השדה name היא אף תעבוד באופן זהה, אך מאחר ולא מילאנו את השדה אנחנו יכולים לבנות טופס בעצמנו.
השורה לפני האחרונה בטופס הינה חובה אם אנחנו רוצים לפרסם יותר מטופס אחד בעמוד, כדי שהמערכת תדע לזהות איזה מהטפסים אנחנו שולחים, אך אם אנחנו בטוחים שמדובר בטופס אחד בלבד אפשר להשאיר רק את סגירת התגים של הטופס.
בשדות הנמצאים בתוך הטופס עצמו החלק החשוב ביותר הוא השם, מכיוון שלפיו אנחנו מזינים את הערך ב-CRM. כמעט כל שאר הנתונים בטופס ניתנים לשליטה באמצעות HTML רגיל ולכן אנחנו יכולים להשקיע בעיצוב הטופס והתאמתו לגדלים שונים של מסכים.

בנוסף לשליחת נתונים ל-CRM ועדכונם אנחנו יכולים גם לשאוב נתונים ממערכת ה-CRM ולהציגם באתר. אם אתם מעוניינים באפשרות זאת אל תהססו לפנות אלינו באמצעות הטופס הנמצא בעמוד זה.

CoWeb